• Tarruella: "Demanem un finançament suficient per a les comunitats autònomes perquè puguin desenvolupar les seves competències en matèria de sanitat"


  16 de juny de 2015

  La diputada de CiU reclama que s'asseguri l'accés dels serveis sanitaris a tota la població complint el principi d'universalitat.

   

  La portaveu en matèria de sanitat del Grup Parlamentari Català (CiU) al Congrés, Conxita Tarruella, ha defensat aquesta tarda una moció conseqüència d'una interpel·lació en la qual es demanava una millora del finançament del sistema sanitari de les comunitats autònomes d'acord amb un conjunt de mesures concretes per revertir aquest escenari. "Demanem que es garanteixi un finançament suficient per a les comunitats autònomes perquè puguin desenvolupar les seves competències en matèria de serveis sanitaris revisant el finançament d'aquests serveis", ha reclamat Tarruella.

   

  La diputada de CiU ha exposat que la partida sanitària suposa més d'una tercera part dels pressupostos autonòmics, mentre que el govern de l'Estat ha rebaixat en els últims anys les partides pressupostàries que destinava a malalties rares o malalties com la SIDA, que han acabat per desaparèixer dels pressupostos generals de l'Estat.

   

  "Les comunitats autònomes han continuat aguantant com han pogut i han hagut de fer front a allò que ja estava en marxa. Demanem que s'asseguri l'accés dels serveis sanitaris a tota la població, complint el principi d'universalitat, amb consideració als col·lectius més fràgils davant l'actual crisi", ha explicat Tarruella i ha recordat que aquest punt va ser aprovat a la subcomissió per a la sostenibilitat del sistema sanitari: "d'aquest pacte no s'ha complert res".

   

  En la seva moció, la qual ha estat rebutjada, CiU ha demanat també que es creï un fons sanitari específic dotat per a totes les innovacions farmacoterapèutiques que s'aproven pel Ministeri i que s'inclouen en el catàleg de medicaments de finançament públic. "Qui compra i qui paga són les comunitats", ha dit la diputada del Grup Català.

   

  Tarruella ha reclamat també que s'aboni el deute existent per part del Ministeri de Sanitat amb les comunitats corresponent a l'ús racional del medicament. "Aquest és un fons que es repartia entre les comunitats autònomes en funció del que es recaptava de la indústria farmacèutica i que queda pendent el 2013", ha denunciat la portaveu de sanitat de CiU i ha reivindicat també que es reconegui l'increment de despesa sanitària a les comunitats per l'augment de l'IVA dels productes sanitaris. És a dir, que es busqui un mecanisme perquè aquest augment de l'IVA es reparteixi entre les comunitats autònomes a través d'un mecanisme compensatori.