Ubicació a l’hemicicle

Carme Sayós i Motilla

Barcelona.

Carme Sayós i Motilla