Ubicació a l’hemicicle

Martí Barberà i Montserrat

Tarragona.

Martí Barberà i Montserrat