El diputat respon:


Adrià Oliva i Puigbó

Hola, em dic Adrià ja que sens dóna aquesta oportunitat voldria saber com si no se senten malament tots aquells diputats que no són els encarregats de l’àrea econòmica quan patim una crisi tan forta com aquesta. Per exemple m’agradaria saber com se sent la portaveu de Cultura.

12 de juliol de 2010

Resposta per:

Hola Adrià,

M'ha preguntat si és molt complicat ser la portaveu de Cultura en plena crisi econòmica. No li negaré que a vegades m’ho qüestiono, però la resposta és que no. Sincerament, malgrat pugui semblar un tòpic la responsabilitat que tinc com a diputada em dóna la possibilitat de conèixer en profunditat un sector tan ampli i interessant com és el de la Cultura.

Per desgràcia molts d’àmbits de la Cultura s’han vist colpejats per la crisi d’una manera molt severa i han vingut al Congrés a exposar la seva situació. Pot ser que hagi arribat el moment d’analitzar el destí dels diners públics en tots els àmbits, no només en el de la Cultura, i racionalitzar-ho.

Des del Grup Parlamentari Català seguirem treballant i apostant per la cultura. En especial, farem tot el que estigui en el nostre abast per promocionar i protegir la llengua catalana, la joia de la corona de la nostra cultura.