Cercador Avançat

 • Interpel.lacions
 • Mocions
 • Proposicions No de Llei: Al Ple
 • Proposicions de Llei
 • Esmenes
 • PNL davant la Comissió d'Afers Exteriors
 • PNL davant la Comissió Constitucional
 • PNL davant la Comissió de Justicia
 • PNL davant la Comissió d'Interior
 • PNL davant la Comissió de Defensa
 • PNL davant la Comissió d'Economia i Hisenda
 • PNL davant la Comissió de Pressupostos
 • PNL davant la Comissió de Foment
 • PNL davant la Comissió d'Educació i Esport
 • PNL davant la Comissió de Treball i Immigració
 • PNL davant Comissió d'Indústria, Turisme i Comerç
 • PNL davant Comissió M.Ambient, Agricultura i Pesca
 • PNL davant la Comissió de Política Territorial
 • PNL davant la Comissió de Cultura
 • PNL davant Comissió Sanitat, Polit.Social i Consum
 • PNL davant la Comissió d'Habitatge
 • PNL davant la Comissió de Ciència i Innovació
 • PNL davant la Comissió d'Igualtat
 • PNL davant la CNP seguiment y evaluació P. Toledo
 • PNL davant CNP S.Vial Prevenció Accidents Trànsit
 • PNL davant CMP per Relacions amb Tribunal Comptes
 • PNL davant CMP per a la Unió Europea
 • PNL davant la CMP Relacions amb Defesor del Poble
 • PNL davant CMP per Estudi Problema de les Drogues
 • Ponència Tractament i Atenció Drogodependència
 • PNL davant CMNP control parlam. CRTVE i societats
 • PNL davant CMNP per l'estudi del canvi climàtic
 • PNL davant Comissió de Coop. Internacional Desenv
 • PNL davant Comissió Polít. Integrals Discapacitat
 • Altres iniciatives parlamentaries
 • Preguntes registrades
 • Propostes

Cercador:


No se ha ingresado ninguna busqueda.